Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Το περιεχόμενο ελέγχεται και ενημερώνεται συνεχώς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να προσφέρουμε λογοδοσία ή εγγυήσεις όσον αφορά την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Όλες οι ευθύνες σχετικά με ζημίες που αποτελούν άμεση ή έμμεση συνέπεια της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας αποκλείονται εφόσον δεν είναι αποτέλεσμα προθέσεως ή βαριάς αμέλειας. Σε περίπτωση που αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί συνδέσμους για να ανακατευθύνει αναγνώστες σε ιστότοπους που χρησιμοποιούνται από τρίτους, η Liprovit δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Η Liprovit διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα κείμενα και οι εικόνες στην ιστοσελίδα του Liprovit προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και από άλλο εφαρμοστέο δίκαιο. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταστεί προσιτό σε τρίτους για οποιονδήποτε εμπορικό στόχο. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι εικόνες στην ιστοσελίδα προστατεύονται εν μέρει από τα πνευματικά δικαιώματα των ανθρώπων που παρείχαν τις εικόνες στη διάθεσή μας.