Η θηλή Prominend

έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την τόνωση της έκκρισης της σιέλου, η οποία αυξάνει την ποσότητα των ενζύμων στο στόμαχο για να ενισχύσει την σύγκλιση της αστροοισοφαγικής αύλακας.