Κουβάς Prominend

Η προετοιμασία των προϊόντων Prominend υγρής μορφής είναι εξαιρετικά απλή, καθώς τόσο το Prominend Elite όσο και το Prominend Activator πάντα αραιώνονται σε αναλογία: 1/3 Prominend με 2/3 νερό. Επιπλέον, καθώς το προϊόν παρέχεται σε υγρή μορφή, είναι εύκολο να αραιώνεται με νερό το οποίο αποκλείει το σχηματισμό ιζημάτων.