Καινοτόμος τροφοδότης

Ο τροφοδότης Pigger Feeder έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την εταιρεία Liprovit. Εχει σχεδιαστεί για τα δωμάτια τοκετού και συγκεκριμένα κάθε τροφοδότης εξυπηρετεί δύο κελιά (δύο χοιρομητέρες). Το Pigger Feeder αποτελείται από ένα δοχείο τροφοδοσίας υγρού και ένα δοχείο τροφοδοσίας στερεάς τροφής. Το προϊόν Pigger υγρής μορφής είναι εύκολο να χορηγηθεί μέσω του τροφοδότη με απλή τοποθέτηση της συσκευασίας (πλαστικός ασκός) μέσα στο δοχείο. Μια συσκευασία Pigger υγρής μορφής (Pigger Cream) επαρκεί για ολόκληρη την περίοδο γαλουχίας. Η μετάβαση στη στερεά τροφή είναι απλή στην εφαρμογή, επειδή μπορεί η στερεά τροφή να προστεθεί ταυτόχρονα με την υγρή τροφή (Pigger Cream), όπως είναι επιθυμητό, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα τροφοδοσίας. Τα χοιρίδια είναι σε θέση να διατρέφονται τόσο με υγρή όσο και με στερεά τροφή, καθώς αναμιγνύονται σε ένα μίγμα, το οποίο τα χοιρίδια το καταναλώνουν με ευκολία και ευχαρίστηση.

Οδηγίες χρήσης του Pigger Feeder