Η οικογενειακή επιχείρηση Liprovit είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία του ομίλου Fuite και είναι εξειδικευμένη στην ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων διατροφής υγρής μορφής για μοσχάρια και χοιρίδια, με βάση υψηλής ποιότητας συστατικά από τη γαλακτοβιομηχανία επεξεργασίας αγελαδινού γάλακτος. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι καινοτόμου τεχνολογίας και σύμφωνα με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης προϊόντα, ενώ οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες παραγωγής είναι επίσης καινοτόμες και μοναδικές στη βιομηχανία ζωοτροφών. Το γεγονός αυτό μας καθιστά ένα χρήσιμο συνεργάτη
για τους σύγχρονους κτηνοτρόφους, που αναζητούν την καινοτομία, σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα. Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας ζωοτροφών και σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους και συνεργάτες, εγγυώνται τη σωστή λύση σε διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, π.χ. μείωση του εργατικού δυναμικού, βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης, μεγιστοποίηη των αποδόσεων.

Διαβάστε περισσότερα